Altova DiffDog Server 2023 

The install command installs DiffDog Server as a service on the server machine. To uninstall DiffDog Server as a service, use the uninstall command.

 

Syntax

<exec> install

© 2016-2022 Altova GmbH