ENUMApplicationStatus

www.altova.com このトピックを印刷 前のページ 1つ上のレベル 次のページ

ホーム >  The MapForce API > Enumerations >

ENUMApplicationStatus

Description

Enumeration values to indicate the status of the application.

 

Possible values:


eApplicationRunning

= 0


eApplicationAfterLicenseCheck

= 1


eApplicationBeforeLicenseCheck

= 2


eApplicationConcurrentLicenseCheckFailed

= 3

 


(C) 2019 Altova GmbH